Временно класиране след ден 3 от регата Кор Кароли Icard 2019 …….